Librarian of Alexandria

Quotes

"Cha mhór is fheairrde thu iad, tha iad coltach ri cat air a dhathadh."